Raad van Kerken Maastricht: Koningsdag en Dodenherdenking Raad van Kerken Maastricht: Koningsdag en Dodenherdenking
Maandag 27 april 2020 is er om 10 uur in de St. Jan een oecumenische Koningsdagviering.
Maandag 4 mei om 18.30 uur is er in de St. Servaas de oecumenische gebedsviering ter gelegenheid van de nationale dodenherdenking.

Voor vragen en informatie
Elly de Haan – Verduyn, secretaris Raad van Kerken Maastricht,
043 3624240
dehaan-verduyn@freeler.nl
 
Wereldgebedsdag Wereldgebedsdag
Iedere eerste vrijdag in maart gaat op Wereldgebedsdag het gebed de wereld rond, elk jaar opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Steeds bereidt een andere groep christenen de viering voor. Dit jaar nodigen de vrouwen uit Zimbabwe ons uit te vieren en dragen zij het thema en de teksten aan.

Viering in Gulpen
De viering wordt in het Heuvelland gehouden op vrijdag 6 maart, om 15.00 uur. De organisatie en uitvoering is in handen van gemeenteleden en ds. Harrie de Reus van de protestantse gemeente kern Vaals-Gulpen, de afdeling Zij-Actief Zuid-Limburg en pastoor René Graat uit Banholt. Na afloop is er koffie/thee met wat lekkers en gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten over de viering.

Wanneer    
vrijdag 6 maart 2019
Hoe laat        
15.00 uur
Waar        
Toeristenkerk Gulpen (indien nog niet beschikbaar zijn, dan Klooster Wittem)
Contactpers.    
ds. Harrie de Reus 
dsdereus@ziggo.nl
06 2028 0345

Voor deze activiteiten in Maastricht zie ook ons kerkblad.
 
Week van de Eenheid – Heuvelland Week van de Eenheid – Heuvelland
De week van gebed voor de eenheid kent een lange traditie Inmiddels bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren zij de onderlinge verwantschap Daarnaast kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door samen de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Dit seizoen vindt de gebedsweek plaats van 19 tot 26 januari 2020. Daarbij wordt aangesloten bij het landelijke thema dat door de Raad van Kerken en Missie Nederland wordt bepaald. Bij het ter perse gaan dit boekje was dat thema nog niet bekend. Op twee plaatsen in de PGMH wordt een viering in het kader van de gebedsweek gehouden:

Viering in Valkenburg
In Valkenburg is de gebedsweek een mooie gelegenheid voor een kanselruil. Afgelopen jaar waren we in de Nicolaas en Barbarakerk te gast. Dit jaar vieren we op zondag 19 januari 2020 in de Kloosterkerk en zal pastoor Herman Jansen de overdenking houden. De viering wordt voorbereid door leden van de gemeente en de parochie. Ieder die het leuk vindt om met deze voorbereiding mee te doen is van harte welkom!
Contactpers.    
Lies Oost  
liesgretha@live.nl 
043 364 7242

Viering in Vaals/Gulpen
De kern Vaals/Gulpen heeft al jaren goede banden met het Redemptoristen klooster in Wittem. De gebedsweek vormt jaarlijks een mooie gelegenheid voor een kanselruil. Ds. Harrie de Reus spreekt bij die gelegenheid op zaterdagavond 25 januari 2020 de overdenking uit tijdens de kringviering in het klooster en Pastor Jeroen de Wit doet dat op zondagmorgen 26 januari in de
Protestantse kerk te Vaals. De viering wordt voorbereid door een groepje gemeenteleden en parochianen. We bespreken het thema en  de resultaten worden gebruikt bij de overdenking van de beide voorgangers. De leden van de groep werken mee aan de viering.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze voorbereiding.
Plaats        
Klooster Wittem, Wittemer Allee 32 Wittem
Data en tijd   voorbereiding van de Gebedsweek:
dinsdag 14 januari van 12.30 tot 14.00 uur.
Zelf brood meenemen, voor soep en koffie/thee wordt gezorgd.
Contactpers.    
Dick Knol 
045 5444539
d.knol@hetnet.nl
 
Oecumenische Vespergroep Eijsden Oecumenische Vespergroep Eijsden
Regelmatig worden er door de oecumenische vespergroep vespervieringen voorbereid, die afwisselend in de St. Christinakerk en de Protestantse kerk worden gehouden. Deze korte diensten worden al vele jaren gehouden en de achtereenvolgende pastoors en dominees maakten steeds deel uit van de voorbereidingsgroep. Op dit moment zijn dat pastoor Hans Janssen en dominee Ruud Foppen. Maar ook Jo Poldervaart, Lonny van Noorden en Johnny Tossings doen van harte mee. In de Gebedsweek voor de Eenheid in januari zal er worden aangesloten bij het internationale thema. Na afloop praten we met een goed glas na in de pastorie of het kerkcentrum, een wat lichtvoetiger vorm van oecumene.

Wanneer    
wordt nog bekend gemaakt    
Waar
Christinakerk - Eijsden

Contactpers.    
Ruud Foppen
ruudfoppen@xs4all.nl
 
Week van de Eenheid - Raad van Kerken Maastricht Week van de Eenheid - Raad van Kerken Maastricht
Woensdag 22 januari 2020 is er om 19.00 uur in de kloosterkerk van de Zusters Onder de Bogen een oecumenische gebedsviering in het kader van de Week van de Eenheid.

Voor vragen en informatie
Elly de Haan – Verduyn, secretaris Raad van Kerken Maastricht,
043 3624240
dehaan-verduyn@freeler.nl
 
Kanselruil met klooster Wittem Kanselruil met klooster Wittem
De kern Vaals/Gulpen heeft al jaren goede banden met het Redemptoristen klooster in Wittem. Een van de gezamenlijke activiteiten is de ‘kanselruil’. Ds. Harrie de Reus spreekt bij die gelegenheid op zaterdagavond de overdenking uit tijdens de kringviering in het klooster en pastor Jeroen de Wit doet dat op zondagmorgen in de protestantse kerk.

Op 9 en 10 november, het weekend waarin de Willibrordzondag valt, herdenken we  samen de sterfdag van Willibrord, voorvader van zowel protestanten als katholieken. Tijdens de vieringen in dat weekend wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene. We sluiten aan bij het landelijke thema, dat bij het ter perse gaan van dit boekje nog niet bekend was.
De viering wordt voorbereid door een groepje gemeenteleden en parochianen. We bespreken het thema van de vieringen en de resultaten worden gebruikt bij de overdenking van de beide voorgangers. De leden van de groep werken mee aan de viering.
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze voorbereiding.

Plaats            
Klooster Wittem, Wittemer Allee 32 Wittem
Data en tijd   
 voorbereiding Willibrordzondag:
dinsdag 22 oktober van 12.30 tot 14.00 uur.
Zelf brood meenemen, voor soep en koffie/thee wordt gezorgd.
Contactpers.   Dick Knol
045 5444539
d.knol@hetnet.nl
 
Raad van Kerken Maastricht – 75 jaar bevrijding Raad van Kerken Maastricht – 75 jaar bevrijding
Zondag 15 september 2019 om 10 uur is er in de St. Jan, een viering van Woord en Gebed in het kader van 75 jaar bevrijding Limburg.   
Voor vragen en informatie:  Elly de Haan – Verduyn, secretaris Raad van Kerken Maastricht, 
043 3624240
 dehaan-verduyn@freeler.nl
 
Vredesweek – 75 jaar bevrijding Vredesweek – 75 jaar bevrijding
Dit jaar viert Zuid-Limburg 75 jaar bevrijding op grootse
wijze. Over het programma is veel info te vinden, onder andere op
www.75jaarbevrijdinglimburg.nl

Vanuit de PGMH zal ds. Harrie de Reus meedoen met de oecumenische vredesviering in de St. Gerlachuskerk te Houthem op vrijdag 13 september – Tijd  10.30 uur. Daarbij zal ook de classispredikant ds. Marco Luijk namens de PKN aanwezig zijn. Zangvereniging Orpheé zullen enkele liederen spelen. Verder zal het koperkwintet Fanfare Bereden Wapens meedoen en zullen vele hoogwaardigheidsbekleders en veteranen aanwezig zijn.
Aan het eind van de vredesweek zal ter afsluiting in Valkenburg een
oecumenische viering plaatsvinden in de Nicolaas en Barbarakerk op 21
september – 19.00 uur. Deze viering zal door leden van de parochie en onze gemeente worden voorbereid. Voorgangers zijn pastoor Herman Jansen en ds. Harrie de Reus.

Tijdens de hele week is er een vredeswake, waarbij op het Geulplein voorbijgangers de gelegenheid krijgen een vredeswens of -gedachte op een hartje te schrijven en die in de vredesboom te hangen. Vanuit de PGMH zullen we een dag voor onze rekening nemen en met elkaar afwisselend op het Geulplein aanwezig zijn. Ieder is van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Contactpersoon    
Lies Oost 
liesgretha@live.nl  
043 364 7242
Verdere informatie over deze boeiende week in september, vindt u in de plaatselijke en/of regionale nieuwsmedia.