Oecumenische Vespergroep Eijsden Oecumenische Vespergroep Eijsden
Regelmatig worden er door de oecumenische vespergroep vespervieringen voorbereid, die afwisselend in de St. Christinakerk en de Protestantse kerk worden gehouden. Deze korte diensten worden al vele jaren gehouden en de achtereenvolgende pastoors en dominees maakten steeds deel uit van de voorbereidingsgroep. Op dit moment zijn dat pastoor Hans Janssen en dominee Ruud Foppen. Maar ook Jo Poldervaart, Lonny van Noorden en Johnny Tossings doen van harte mee. In de Gebedsweek voor de Eenheid in januari zal er worden aangesloten bij het internationale thema. Na afloop praten we met een goed glas na in de pastorie of het kerkcentrum, een wat lichtvoetiger vorm van oecumene.

Wanneer    
wordt nog bekend gemaakt    
Waar
Christinakerk - Eijsden

Contactpers.    
Ruud Foppen
ruudfoppen@xs4all.nl
 
Kanselruil met klooster Wittem Kanselruil met klooster Wittem
De kern Vaals/Gulpen heeft al jaren goede banden met het Redemptoristen klooster in Wittem. Een van de gezamenlijke activiteiten is de ‘kanselruil’. Ds. Harrie de Reus spreekt bij die gelegenheid op zaterdagavond de overdenking uit tijdens de kringviering in het klooster en pastor Jeroen de Wit doet dat op zondagmorgen in de protestantse kerk.

Op 9 en 10 november, het weekend waarin de Willibrordzondag valt, herdenken we  samen de sterfdag van Willibrord, voorvader van zowel protestanten als katholieken. Tijdens de vieringen in dat weekend wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene. We sluiten aan bij het landelijke thema, dat bij het ter perse gaan van dit boekje nog niet bekend was.
De viering wordt voorbereid door een groepje gemeenteleden en parochianen. We bespreken het thema van de vieringen en de resultaten worden gebruikt bij de overdenking van de beide voorgangers. De leden van de groep werken mee aan de viering.
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze voorbereiding.

Plaats            
Klooster Wittem, Wittemer Allee 32 Wittem
Data en tijd   
 voorbereiding Willibrordzondag:
dinsdag 22 oktober van 12.30 tot 14.00 uur.
Zelf brood meenemen, voor soep en koffie/thee wordt gezorgd.
Contactpers.   Dick Knol
045 5444539
d.knol@hetnet.nl