zondag 13 november 2022

Kopij inleveren Kerkberichten

Locatie: 
 redactiepm@hotmail.com

De volgende uitgave verschijnt op 2 december 2022 en bestrijkt de periode van 2 december tot 2 februari.
Kopij hiervoor dient uiterlijk 13 november 2022 a.s. aangeleverd te wor
den bij uw redacteur ofwel via redactiepm@hotmail.com
 

terug