dinsdag 28 juni 2022

Kerkenraad

Locatie: 
 Trefpunt Aureliushof 150 Maastricht
Tijdstip: 
 19:30  - 21:30

Op 28 juni vergadert de Kerkenraad van half acht tot half tien in het Trefpunt.

Daarin blikt de Kerkenraad terug op de gemeenteavond, en zet ze haar lijnen voor het najaar uit.
Daarnaast komen het beroepingswerk aan bod: de revitalisering van het CvK, de zoektocht naar een nieuwe voorzitter als Marika per 1 september stopt, de definitieve goedkeuring van het jeugdplan, informatie vanuit de diaconie over haar positie in het Schuldmaatjesproject en de instelling van een vertrouwenspersoon voor onze gemeente. Tenslotte zal de eventuele verlenging van de interim-predikant ds Cees Hendriks besproken worden.

Toehoorders kunnen zich melden bij de scriba (pgmhscribaat@gmail.com). Zij krijgen dan de agenda en de stukken thuisgestuurd.

Pieter Caljé, scriba

terug