Kanselruil met klooster Wittem Kanselruil met klooster Wittem
De kern Vaals/Gulpen heeft al jaren goede banden met het Redemptoristen klooster in Wittem. Een van de gezamenlijke activiteiten is de ‘kanselruil’. Ds. Harrie de Reus spreekt bij die gelegenheid op zaterdagavond de overdenking uit tijdens de kringviering in het klooster en pastor Jeroen de Wit doet dat op zondagmorgen in de protestantse kerk.

Op 9 en 10 november, het weekend waarin de Willibrordzondag valt, herdenken we  samen de sterfdag van Willibrord, voorvader van zowel protestanten als katholieken. Tijdens de vieringen in dat weekend wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene. We sluiten aan bij het landelijke thema, dat bij het ter perse gaan van dit boekje nog niet bekend was.
De viering wordt voorbereid door een groepje gemeenteleden en parochianen. We bespreken het thema van de vieringen en de resultaten worden gebruikt bij de overdenking van de beide voorgangers. De leden van de groep werken mee aan de viering.
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze voorbereiding.

Plaats            
Klooster Wittem, Wittemer Allee 32 Wittem
Data en tijd   
 voorbereiding Willibrordzondag:
dinsdag 22 oktober van 12.30 tot 14.00 uur.
Zelf brood meenemen, voor soep en koffie/thee wordt gezorgd.
Contactpers.   Dick Knol
045 5444539
d.knol@hetnet.nl
terug