Hervatting der diensten Hervatting der diensten
Hervatting der diensten
Momenteel zijn onze kerkdiensten voor maximaal 30 bezoekers toegankelijk. Tijdens de diensten volgen we de RIVM-richtlijnen, maar daarboven op zingen of neuriën we ook niet samen. Een team organiseert de gang van zaken in de kerk. De wijze waarop de kerken verantwoord open kunnen gaan is neergelegd in uitgebreide gebruiksplannen, die in de kerk aanwezig zijn. Hieronder vindt u de links naar de gebruiksplannen.
Als u een dienst wilt bijwonen, dan moet u zich van te voren aanmelden. Maastricht en het Heuvelland hebben daarvoor een iets andere procedure.

Aanmelding Maastricht
Telefonische aanmelding is mogelijk bij Elly de Haan - 043 3624240 / mail dehaan-verduyn@freeler.nl en Renald Mackintosh - 06 51445849 / mail rdmackintosh@kpnmail.nl, liefst voor vrijdagmorgen 12.00 uur. U krijgt gereserveerde stoelen. U kunt uiteraard naast uw partner plaatsnemen. Als u dat aangeeft zullen twee stoelen naast elkaar klaar staan. In Maastricht melden zich meestal meer mensen aan dan er momenteel plaats is.


Aanmelding Heuvelland
Aanmelden voor de kerkdiensten in het Heuvelland kan:
  • voor kerkdiensten in de Kloosterkerk te Valkenburg via PKN Valkenburg op telefoonnummer 06 3023 6347. Aanmelden kan van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 16.00 uur voorafgaand aan de zondag
  • voor kerkdiensten in de Hervormde Kerk te Vaals en de dienst in het Gulper Hoes in Gulpen via telefoonnummer 06 1381 9346. Aanmelden kan tot zaterdag 16.00 uur voorafgaand aan de zondag.
U kunt zich ook ter plekke aanmelden, maar dan bestaat het risico dat de kerk vol is.


De gebruiksplannen
Hier vindt u de gebruiksplannen van de diverse kerkgebouwen
gebruiksplan Sint jan
gebruiksplan Hervormde kerk
gebruiksplan Kloosterkerk

Overige bijeenkomsten
De overige bijeenkomsten zijn voorlopig opgeschort. Zodra de overheid weer versoepelingen toelaat, zullen die weer van start gaan. Dit geldt ook voor de verhuur van onze kerken.

 
terug