Heropeningstelling van de diensten Heropeningstelling van de diensten
Vanaf 30 mei zijn onze diensten weer opengesteld voor 50 bezoekers – waarbij dan natuurlijk wel allerlei veiligheidsregels gelden zoals de 1½ meter regel en het dragen van mondkapjes als men zich door de kerk begeeft. Ook wordt u verondersteld zich te registreren. In Vaals, Valkenburg en Gulpen kan dat overigens ook vlak voor de dienst - als er plaats ts.

Aanmelding St. Jan - Maastricht via mail of telefoon voor zaterdag 12.00 uur:
- Elly de Haan–Verduyn (dehaan-verduyn@freeler.nl) of 043-3624240
- Renald Mackintosh (rdmackintosh@kpnmail.nl) of 06-51445849

Aanmelding Kloosterkerk Valkenbur
- Telefonisch tussen vrijdag 10.00 uur en zaterdag 12.00 uur op 06-30236347

Aanmelding Vaals en Gulpen
- Telefonisch tussen vrijdag 10.00 uur en zaterdag 12.00 uur op 06-13819346
terug