woensdag 30 november 2022

Gemeenteavond

Locatie: 
 Bemelergrubbe 2, 6226 NK Maastricht
Tijdstip: 
 19:30

Locatie: Porta Mosana College
Bemelergrubbe 2, 6226 Nk Maastricht
(aan de Cadier en Keer-kant van Maastricht, dus niet de Kloosterkerk)

Gemeenteavond over de toekomst van onze gemeente en de beroeping van een nieuwe predikant.

  • Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Er hebben zich afgelopen maanden nieuwe leden voor het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen, de Kerkenraad en beheersfuncties in de gemeente gemeld. Bemoedigend om te zien hoe cruciale posten in de gemeente weer worden bemenst. Iets om dankbaar voor te zijn ook. Bent u er bij om hen een heel hartelijke welkom te heten en te bemoedigen in de taak die ze op zich nemen?
 
  • Visies worden concreet
Kerkenraadsleden en gemeenteleden hebben visies ingeleverd voor de toekomst van de PGMH. Inspirerend en prikkelend! We bespreken ze met elkaar en dagen elkaar uit er concrete activiteiten of voornemens aan te verbinden om onze gemeente de komende jaren een bloeiende en open gemeente te laten zijn. Praat en denkt u mee? Of misschien luistert u liever om te horen wat er zoal speelt? Samen komen we verder. 

terug