Dialoogsessies Dialoogsessies

 

 

 

 

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,

waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,

dank voor de adem die de vrijplaats biedt,

dank voor de openheid van niet te moeten,

dank voor de woorden en het nieuwe lied,

dank voor de ogen die elkaar begroeten.

 

Uit: Zangen van zoeken en zien, Michaël Steehouder

 

 

 

Beste ….

 

 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland nodigt jou uit om mee te doen met de dialoogsessies dit najaar!

Het hoofdthema is de toekomst van onze gemeente. Daar gaan we op een onderzoekende manier mee aan de slag om in gesprek op het spoor te komen hoe jij en wij samen als gemeente de toekomst van deze protestante kerk in Maastricht en Heuvelland zien. Kortom: Wat zijn jouw ideeën? Wat is er al en wil je graag behouden? Wat zou je willen uitproberen? En hoe komen we als gemeente van dromen en denken naar doen?

 

We maken ruimte voor zowel diegene die actief betrokken wil zijn, als degene die liever in de marge of incidenteel betrokken is. Samen met onze predikant en interim predikant gaan we op weg. We putten uit eigen ervaring en verlangens, en laten ons inspireren door handreikingen van elders.

Een beeld dat hierbij zou kunnen passen in dat van de Emmaüsgangers: op weg met anderen, sprekend over wat er gebeurd is, en zo in de ontmoeting van de wederkerige verwondering zicht krijgen op geloof en leven.

 

Je kunt op verschillende manier deelnemen aan deze dialoogsessies. Aan jou de keuze om de vorm te kiezen, die voor jou past of uitkomt. Bovenstaande vragen staan bij elke gespreksvorm centraal. Elke sessie wordt gestart met een moment van bezinning en stilte. We sluiten elke sessie af met concrete (werk)afspraken en de communicatie.

 

Na alle dialoogsessies ‘halen we het net op’ en bepalen we in samenspraak de vervolgstappen. Daarbij moedigt de kerkenraad het aan om alvast te beginnen met uitproberen en op gezette tijden terug te kijken. Wat werkt? Hoe loopt de samenwerking? Wat vraagt om bijstelling en afstemming?

Waar kun je uit kiezen?
Door de coronamaatregelen vallen de fysieke sessies tot en met 3 december helaas uit. De Zoombijeenkomsten gaan wel door.

 

 

 1. Gesprek aan de hand van fotokaarten, aangevuld zelf meegebracht beeldmateriaal

 


We maken als groep een fotocollage, aan de hand waarvan we in gesprek gaan.

Centrale vragen zijn:

 • Hoe zie je de toekomst van onze gemeente? Welke beelden passen daarbij?

 • Wat roepen woorden op als open, adem, vrijplaats, zien?

 • Hoe zie je je eigen rol in de gemeente?

 

Maximaal 8 deelnemers per bijeenkomst.
- zaterdag 19 maart 16.00 uur
Oude Pastorie Vaals
gespreksleider: Iris te Boone
- vrijdag 25 maart 15.00 uur
Kloosterkerk Valkenburg
gespreksleiding: Christine Spijkerboer
- zondag 3 april 11.30 uur
Sint Jan Maastricht
gespreksleiding: Linke de Kruijff

 

 

 1. Interactieve dialoogsessie aan de hand van drie verhalen over de toekomst van onze gemeente

 

 

In groepjes van 4 gaan we aan de slag met de mogelijke verhalen over de toekomst van onze gemeente. We brainstormen en gebruiken grote vellen papier en stiften.

- Het eerste verhaal: we worden kleiner maar hecht

- Het tweede verhaal: we zijn stabiel, ons verhaal trekt aan en inspireert

- Het derde verhaal: we groeien en transformeren, zijn een centrum voor zingeving en een ontmoetingsplek voor en met seculiere bondgenoten en andere geloofsgemeenschappen.

 

Maximaal 20 deelnemers per bijeenkomst.
- donderdag 10 maart 20.00 uur
online via Zoom
gespreksleiding:
Henk van Gelderen
- zondag 13 maart 11.30 uur
Kloosterkerk
gespreksleiding: Wim Westerhof
- zondag 20 maart 11.30 uur
Sint Jan Maastricht
gespreksleiding: Joop de Kraker
- zondag 27 maart 11.30 iir
Hervormde kerk Vaals
gespreksleiding: Martine Bakker

 

 

 1. Wandelen met dialoogkaarten en een plenaire afsluiting

 

 

In tweetallen op pad met een aantal dialoogkaarten. In een wandeling van ongeveer 45 minuten ga je in gesprek over een aantal stellingen. De samenvatting van het tweegesprek breng je in tijdens een afrondend gesprek.

- Herken je in onze gemeente de spanning tussen overlevingsmodus en nieuw perspectief?

- Welke – nog niet door onze gemeente georganiseerde – activiteit zou jij bij uitstek vinden passen bij ‘kerk-zijn in 2021’?

- Wat zouden mensen van buiten onze gemeente, in Maastricht en Heuvelland missen als onze gemeente en onze kerken er morgen plots niet meer zouden zijn?

 

Maximaal 20 deelnemers per bijeenkomst.
- zaterdag 12 maart 15.00 uur
Trefpunt Sint Jan, Aureliushof Maastricht
gespreksleiding: Ron van der Spoel
- maandag 14 maart 20.00 uur
online via Zoom
gespreksleiding: Helma Bannink
- zaterdag 19 maart 15.00
Kloosterkerk Valkenburg
gespreksleiding: Baukje Vrieswijk
- zaterdag 19 maart 15.00 uur
Oude Pastorie Vaals
gespreksleiding: Lianne Schuuring

 

 

 1. Thomasviering

 

 

Op twee zondagen kun je deelnemen aan een alternatieve kerkdienst. Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangen en voor gelovigen met vragen. We zoeken we naar hedendaagse openheid met woorden en teksten, maar ook met verstilling en verbeelding. Omdat niet iedereen hetzelfde wil, is er ‘de Heilige Chaos’ waarin je in beweging kunt komen en uit verschillende mogelijkheden kunt kiezen.
Thomasvieringen zijn komen overwaaien uit het Finse Helsinki. Ze bieden een thuis voor mensen die spiritueel ‘dakloos’ zijn. Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels en vragen had: hij was een ‘ongelovige gelovige’. De voorbereiding wordt ter hand genomen door een kleine voorbereidingsgroep. Na afloop vul je in een klein groepje van 3 personen een korte vragenlijst in. Wat heb je ervaren? Wat zou je mee willen nemen in het vormgeven van de eredienst?

 

De vieringen zullen op de tijdstippen van de reguliere viering worden gehouden
- zondag 27 maart
Sint Jan Maastricht
voorganger ds. Cees Hendriks
- zondag 3 april
't Gulper Hoes
voorganger ds. Harrie de Reus

 

 

 1. In generaties verbonden

 

 

Hoe mooi is het als de kerk een plek is waar ouders en gezinnen zich thuis voelen. Een plaats waar ze gehoord worden, waar er de gelegenheid is om te delen waar ze tegenaan lopen in de opvoeding. Waar voor kinderen en tieners ontmoetingsplekken zijn.

Aan de hand van foto’s en teksten uit tijdschriften gaan we in tweetallen met elkaar in gesprek en delen plenair wat we aan het gesprek hebben opgedaan. Vragen die daarin een rol kunnen spelen:

 • Hoe kun je als gezinnen of hoe kan de kerk gezinnen ondersteunen bij de geloofsopvoeding?

 • Wat hebben ouders daarin van elkaar of van de kerk nodig? 

 • Hoe ziet een kerkelijke gemeente eruit waar je als ouder graag bent en/of wat is het type activiteit dat in de behoefte van jouw kind voorziet als het gaat om opgroeien met levensvragen.

Maximaal 10 personen per bijeenkomst.
- vrijdag 25 maart 20.00 uur
't Gulper Hoes
gespreksleiding: Jody Martens
- zaterdag 2 april 16.00 uur
Trefpunt Sint Jan Aureliushof Maastricht
gespreksleiding: Marloes Vegt


Heb je vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op!

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

 

Harrie de Reus, predikant (dsdereus@ziggo.nl / 06 2028 0345)

Cees Hendriks, predikant (chendriks@freeler.nl / 06 5574 6410)

Marika de Bruijn, voorzitter van de kerkenraad a.i. (mdebruijn68@gmail.com / 06 2659 0306)

terug