maandag 16 januari 2023

De Schrift geopend

Datum: 
 maandag 16 januari 2023
Tijdstip: 
 20:00  - 22.00
Locatie: 
 Oude Pastorie Vaals

De Schrift geopend
De avonden ‘Schrift geopend’ bieden een mooie ge-
legenheid om via bijbelverhalen met elkaar in gesprek
te komen. We lezen samen het bijbelverhaal, benoe-
men wat we er niet van begrijpen of wat schuurt en
laten de tekst op ons inwerken. Ds. Harrie de Reus
geeft achtergronden en uitleg bij het bijbelverhaal.
Nadat we de tekst nogmaals hebben gelezen, delen
we wat we persoonlijk opdoen aan het verhaal. Aan
de avond nemen gemeenteleden en mensen van
buiten de gemeente deel. Ieder is van harte welkom.

Datum en tijd: maandag 12 september, 17 oktober en
28 november, 20.00-22.00 uur
Plaats: Oude Pastorie, Kerkstraat 47 Vaals
Info:: Dick Knol 045 5444539 mail d.knol@hetnet.nl

terug