Nieuwsbrief van 16 december 2022 Nieuwsbrief van 16 december 2022
De Kerkenraad van de PGMH verzorgt een wekelijkse Nieuwsbrief met daarin beschouwingen en activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. De laatste Nieuwsbrief vindt U onder deze link
terug