Nieuwsbrief van 8 juli 2022 Nieuwsbrief van 8 juli 2022
De Kerkenraad van de PGMH verzorgt een wekelijkse Nieuwsbrief met daarin beschouwingen en activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. De laatste vindt U onder deze link
terug