Nieuwsbrief van 9 december 2022 Nieuwsbrief van 9 december 2022
De Kerkenraad van de PGMH verzorgt een wekelijkse Nieuwsbrief met daarin beschouwingen en activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. De laatste Nieuwsbrief vindt U onder deze link
terug