Nieuwsbrief van 29 juli 2022 Nieuwsbrief van 29 juli 2022
De Kerkenraad van de PGMH verzorgt een wekelijkse Nieuwsbrief met daarin beschouwingen en activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. Een extra Nieuwsbrief in verband met vakantievierende makers, vindt U onder deze link
terug