Nieuwsbrief van 18 december 2021 Nieuwsbrief van 18 december 2021

Oog hebben voor verwachting

 

 

Op het schilderij ‘The Visitation’ (1941) schilderde de Amerikaanse kunstenaar Romare Bearden (1911-1988) twee vrouwen: Maria en Elizabeth. Hun verhalen spelen bij uitstek een rol in de adventstijd. Bearden schilderde ze als twee moderne Afro-Amerikaanse vrouwen in de kledij van zijn tijd. Het nodigt uit tot identificatie.

 

[Romare Bearden: The Visitation, 1941, gouache, ink, and pencil on colored paper, 77,5 x 118 cm. Museum of Modern Art, New York, NY, USA.]

 

Ik vind het een indrukwekkend schilderij. Twee vrouwen aan wie niets te zien is van de ‘lage staat zijner dienstmaagd’, zoals Maria het in haar bekende lofzang bezingt. Geen vrome of onderdanig vrouwen, zoals ze op veel kunstwerken worden afgebeeld. Maar twee krachtige vrouwen die staan voor wat ze hebben gehoord, lijkt het wel. En twee vrouwen vooral, die bij elkaar staan, elkaar nabij zijn, bijna omstrengeld. De vingers in een zegenend gebaar. De een kijkt de ander aan, de ander die op haar beurt voor zich uit staart. Innig verbonden en toch ook in zichzelf gekeerd. Wat gaat er in hen om?

 

De wereld om hen heen lijkt er even niet toe te doen. Een wereld is leeg is, desolaat, waar even niets lijkt te groeien en te bloeien. Behalve de struik rechtsvoor! Je zou er bijna overheen kijken … zij lijken er zicht op te hebben.

 

En wie is wie? Want dat is aan de kleur van de kleding niet meteen te zien. Het blauwe kleed van de een lijkt traditioneel naar Maria te verwijzen, maar ook de ander lijkt iets van blauwe kleding te hebben onder haar rode mantel. Een rode mantel die ook Maria vaak omgeslagen krijgt (zie ‘Sterre der Zee’ …). Doet Bearden dat bewust? Want als niet duidelijk is wie wie is, kunnen ze dan ook iedereen zijn? Kijk ik – al kijkend naar hun in zichzelf gekeerd zijn – mijzelf aan?

 

Wat gaat er in mij om? Welke verwachting leeft er in mij? Kan ik daar verbinding mee maken? Wie is mij daarin zegenend nabij? En in een wereld die ook dit jaar weer stiller en leger is dan we graag zouden willen – heb ik daar oog voor wat wél uitloopt en leven brengt?

ds. Harrie de Reus

 

 

 

 

 

 

De zondagsdienst in de St. Jan

 

 

Voorganger: ds. Willem Boon

Organist: Klaas Remerie

Zang: Joen Drost en Piet Rietveld

 

 

De zondagsdienst in Gulpen

 

 

Voorganger: ds. Harrie de Reus

Organist: Christine Moraal

 

Kerstdiensten in de St. Jan

 

 

De Kerstavonddienst van vrijdag 24 december wordt vanaf 20 uur via Kerkomroep uitgezonden omdat we na 17 uur niet meer bij elkaar kunnen komen.

 

Ook de diensten op eerste en tweede Kerstdag 10.00 uur zijn alleen te volgen via Kerkomroep.

 

De voorbereidingen zijn in volle gang, ons St. Jan ensemble (mannen en vrouwen) is aan het oefenen en ook een aantal musici bereiden zich voor. Het worden feestelijke diensten met zang en muziek.

 

Elly de Haan - VerduynEen warm bad in kille omstandigheden


Zondag 14 november vierden we een gezamenlijke dienst met de Remonstranten in de St Jan.
Voorganger was de Remonstrantse predikant Rachelle van Andel. Zij had enkele studenten kunnen motiveren erbij te zijn. Daarbij voegde zich nog een groep jongeren uit Alblasserdam en nog wat jongeren uit Delft, waarschijnlijk studenten. Al met al meer dan 80 bezoekers. Het werd een verfrissende dienst, in het bekende stramien, maar toch anders dan anders. Wat ’n gemis dat we geen koffie konden drinken na afloop. Jammer ook dat de dialoogsessie na de dienst, eveneens wegens coronamaatregelen niet door kon gaan. Maar de uitgangsceremonie verliep toch wat traag omdat velen met elkaar iets wilden delen ook naar aanleiding van deze dienst. “Zo kan het dus ook” hoorde ik veelvuldig.
Weer waren er enkele leden die we lange tijd niet hadden gezien: hoog water, corona en een valpartij, alles speelde een rol. Zo is onze gemeenschap met vallen en opstaan in wederopbouw. Daar krijgt een mens het warm van!


Zondag 18 november gaat bij ons voor ds. Hans Kling, ziekenhuispastor. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en dus gedachteniszondag. Ik verwijs u naar de informatie die Elly in deze nieuwsbrief deelt.
Bij de uitgang van de dienst krijgt u de Adventskalender uitgereikt: de Adventstijd, je ziet ’t al aan de paarse kleur die intreedt in de liturgie, is een tijd van inkeer en voorbereiding. De teksten van de kalender helpen ons daarbij.


Kees Vermeiden, vz a.i. kernraad Maastricht.

 

 

Van de Kerkenraad

 

 

De coronamaatregelen

 

De Kerkenraad heeft op 15 december onze huidige coronaregels gecontinueerd. We hebben het idee dat ze voldoende veiligheid geven en toch de diensten voldoende open stellen. Pijnlijk was natuurlijk de sluiting van de huiskamers, maar we hebben begrepen dat de huiskamergroepen dat heel goed hebben opgepakt door de zorg voor elkaar te intensiveren.

Nog even onze regels op een rij:

- Twee stoelen afstand

- Mondkapjes op als men zich door de kerk beweegt

- Niet napraten in de kerk na de dienst

- Beperkt zingen

- In ieder geval thuisblijven bij klachten

 

Het is echter niet altijd gemakkelijk. Dat werd door onze streaming goed vastgelegd, toen uw scriba, als ouderling van dienst, na de gemeente op het belang van de coronaregels te hebben gewezen bij het afsluiten van de dienst, zonder mondkapje op iemand afstapte om hem even te bedankten. Maar we slijpen het er in.

 

Een klein team, bestaande uit voorzitter en scriba, zal de vinger aan de pols houden wat corona betreft, om snel, maar altijd in overleg met de Kerkenraad, te kunnen handelen als dat nodig is.

 

Matrix organisatie PGMH

Marika de Bruijn heeft een monnikenwerk verricht door iedereen die in onze organisatie actief is in kaart te brengen. We wilden daar een goed overzicht van hebben, allereerst om iedereen te kunnen waarderen voor het werk wat hij of zij doet, om organisatie efficiënter te laten werken, en, wellicht, het vele werk dat verricht wordt beter te verdelen, zodat het voor iedereen behapbaarder wordt. Uiteraard is zo’n matrix altijd werk in uitvoering. We punten hem bij en dan zullen we er na de jaarwisseling mee naar buiten komen. Wat ons werkelijk met ontzag vervulde was, dat de matrix nu al meer dan 110 individuen omvat, die vaak meerdere taken verrichten. Dit is een gemeente die zijn schouders er onder wil zetten om de gemeente levend te houden.

 

Gebouwenbeheer

Een van de taken die in ieder geval anders moet worden verdeeld is het gebouwenbeheer. Dat is nu de verantwoordelijkheid van Jelle Vegt binnen het CvK. Mede door de herinrichtingsplannen en de coronacrisis is die taak echt te omvangrijk geworden. Jelle zal in ieder geval per 1 januari 2023 zijn taken neerleggen, en voor die tijd moet de gemeente tot een werkbare herorganisatie van de taken zijn gekomen. Een mogelijkheid is professionalisering, maar dat is in deze tijd van grote financiële druk misschien niet de voorkeursoptie. Jelle formeert een kleine commissie om een en ander uit te werken.

 

Lux ad Mosam

Verder is gebleken dat de studentenvereniging Lux ad Mosam graag met ons samenwerkt We zoeken naar mogelijkheden dat concrete invulling te geven, al is dat in de coronatijd nog niet zo eenvoudig. U zult er meer van horen.

 

Pieter Caljé, scriba

 

 

Nieuwsbrief volgende week dag eerder

 

 

In verband met de kerstnachtviering, wil ik proberen de Nieuwsbrief volgende week een dag eerder te versturen. Het is daarom het beste als eventuele bijdragen voor volgende week donderdagmiddag bij mij binnen zijn.

 

Pieter Caljé (pgmhscribaat@dmail.com )

 

 

Voortgang Herinrichting Hervormde Kerk Vaals

 

 

Afgelopen week werden een aantal van de oude kerkbanken teruggeplaatst. Deze zijn een stukje ingekort, zodat onder het orgel een symmetrisch ensemble van 'historisch meubilair' ontstaat. De nieuwe stoelen zullen pas eind januari geleverd worden, dus tot die tijd zullen we het nog even moeten stellen met de oude rieten stoelen. Ondertussen is ook de elektricien nog steeds bezig met het leggen van nieuwe leidingen, en aansluiten van de verwarmingselementen. 

Ook zijn we al aan het nadenken over een feestelijke (her)opening na afronding van het herinrichtingsproject. Naar verwachting zal dit op zondag 10 april plaats vinden, maar dit is nog onder voorbehoud. Tot zover het nieuws uit Vaals!

 

Paul Moraal

 

 

 

Aandacht voor PGMH bij TV Valkenburg

 

 

TV Valkenburg vindt het belangrijk dat er naast de aandacht voor de katholieke parochie ook aandacht is voor de protestantse gemeenschap. Duidelijk merkbaar houden zij de ontwikkelingen rondom onze gemeente in het oog en weten zij ons te vinden.

Zo postte TV Valkenburg afgelopen week deze video over de aanstaande verbouwing: https://www.youtube.com/watch?v=cwb71d-lRDI , waarin ze de ontwikkeling goed samenvatten: “In de toekomst zal de Kloosterkerk meer en meer een centrum voor cultuur, zingeving en sociaal-maatschappelijke activiteiten worden, waarbij de Protestantse Gemeente haar eigen rol blijft vervullen.”

 

Afgelopen week belde Hein Reuters me op voor een kort interview over kerst in Coronatijd. Hein zuchtte wat onder alles wat niet doorging vanwege Corona en vroeg zich af hoe wij daarmee omgaan. Het resultaat is komende week op TV Valkenburg te zien in een kort item hierover.

ds. Harrie de Reus

 

 

Engelenpanelen voor de Kloosterkerk

 

 

Ook dit jaar heeft de Kunst- en Cultuurraad er weer voor gezorgd dat de verlichte panelen met kleurrijke engelen-afbeeldingen de voorkant van de Kloosterkerk sieren. Bijgaande foto is van vorige jaar (de foto die ik van dit jaar had gemaakt bleek bij thuiskomst niet bruikbaar). Dit jaar staan er iets minder panelen, maar het effect is hetzelfde. Prachtig verlicht met hoopvolle kleuren.

Een werkelijke blikvanger voor onze kerk.

 

ds. Harrie de Reus

 

 

Herhaalde oproep: iemand die handig is met camera en youtube

 

 

Op dit moment heeft ’t Gulper Hoes nog geen mogelijkheid om diensten die daar plaatsvinden live uit te zenden. En dat is voor de komende kerstmorgendienst op zaterdag 25 december toch wel erg jammer. Helaas kan Stef ons dit keer niet helpen en dus zoeken we iemand die het leuk vindt om deze viering live te streamen. Als gemeente hebben we een youtube-account – als jij een camera, laptop e.d. en ervaring met streamen hebt, zie ik mogelijkheden … . Ben jij zo iemand of weet je iemand (ook van buiten de gemeente) die het leuk zou vinden dit te doen, laat me het even weten via dsdereus@ziggo.nl of 06 2028 0345.

ds. Harrie de Reus

 

 

Verhuisd in Maastricht

 

 

André en Yvonne van Dijk-Wolfs zijn inmiddels van het Stellalunet 19A in Maastricht naar de Bieslanderweg 46E 6213 AK in Maastricht verhuisd.

 

 

Een nieuw initiatief uit evangelische hoek

 

 

We ontvingen het verzoek het navolgende initiatief onder de aandacht te brengen:

 

Hierbij wil ik graag een nieuw initiatief onder uw aandacht brengen: het nieuwe online Magazine ‘Limburgs Liefste’. Dit eMagazine richt zich op mensen, plekken en situaties in Limburg die christenvrouwen inspireren, bemoedigen en ondersteunen. Limburgs Liefste streeft er naar hierbij katholieke en protestantse vrouwen te verbinden omdat wij allen willen leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.
Wij willen dit (gratis) eMagazine wijd verspreiden onder christenvrouwen in Limburg, en daarom vragen wij u of u de link 
www.limburgs-liefste.nl en/of de QR-code wilt plaatsen in uw kerkblad, nieuwsbrief en/of op uw website.

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar 
info@limburgs-liefste.nl.

Namens het team van Limburgs Liefste

Annette van der Spoel
www.limburgs-liefste.nl

 

Nieuwsflits ‘De Romein’

 

 

Drie weken is de inloopwinkel De Romein nu open. De samenwerking met het Leger des Heils verloopt erg prettig, en ook vanuit de PGMH hebben zich vrijwilligers gemeld. Storm loopt het er nog niet, maar dat is niet zo heel gek – het weer is er niet altijd naar om even naar buiten te gaan, en ook de nodige Coronaregels houden mensen meer thuis. En sowieso moet dit project nog wat aan bekendheid groeien. Maar langzaam begint de aanloop er wat te komen. Samenwerkingspartners zoals een wijkteam, lokale televisie en een naburige school zijn enthousiast. In het nieuwe jaar gaan we die contacten verdiepen. Zo heeft een van de naburige scholen al de suggestie gedaan om leerlingen er maatschappelijke stage te laten lopen – wat een leuk idee!

In de week tussen Kerst en Oud & Nieuw is de inloopwinkel dicht. Maar komende week en in het nieuwe jaar is de winkel open op dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. Van harte welkom! Ook al je het leuk vindt om af en toe als vrijwilligers mee te draaien.

 

In de week tussen Kerst en Oud & Nieuw is de inloopwinkel dicht. Maar komende week en in het nieuwe jaar is de winkel open op dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. Van harte welkom! Ook al je het leuk vindt om af en toe als vrijwilligers mee te draaien.

 

Margo, Lies, Harrie

 

 

Diaconale collecte voor Save the Children Nederland

 

 

Ieder kind heeft het recht op een gelukkige jeugd. Daarom zet Save the Children alles op alles om het leven van kinderen - en daarmee de toekomst van onze samenleving - te verbeteren. Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld geven zij kinderen een gezonde start en de kans om te leren.

 

Save the Children richt zich op de volgende taken: het redden van levens en het redden van de dromen en de toekomst van kinderen. Medische zorg, goede voeding en voorlichting redden levens. Leren lezen en schrijven, maar ook leren over kinderrechten, beroepsmogelijkheden, vrede en veiligheid bieden kansen op een betere toekomst. Save the Children is er voor alle kinderen in de wereld, dus ook voor kinderen in Nederland. Geef kwetsbare kinderen een eerlijke kans op een toekomst. Uw financiële hulp is dringend nodig. Helpt u mee?

 

Namens de diaconie alvast bedankt

Mieke Davidse

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59

 

 

Collecte voor het werk in de gemeente

 

 

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor “Jong Protestant”. Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding. De gezamenlijk ontwikkelde materialen staan ook ten dienste van onze gemeente. Graag bevelen wij deze collecte voor bij u aan.

 

Menso Fermin

Namens het College van Kerkrentmeesters.

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 

 

 

 

 

Agenda

 

 

 

Zondag 19 december

 

-

Zie je zondag’ in Parkstad: EO-uitzending op Nederland 2 over het wel en wee van de PKN in Parkstad Van 9.20 tot 9.45 uur. Deel 3: Wout van der Schrier en Ada Hollemans

-

Koffiedrinken na de dienst met Nelleke de Kruik van 11.00-12.15 via Zoom

Link: https://us02web.zoom.us/j/87611624441?pwd=Ky9ibWh1cEFCRDlyVkJka1hXbk9rUT09 Meeting ID: 876 1162 4441 Passcode: 744775

 

-

Kindernevendienst online met Jody Martens van 11.30 uur voor kinderen van 3-12 jaar. Aanmelden via mail of app bij Jody Martens (martensjodyd@gmail.com of tel. 06-21550025).

 

 

Maandag 20 december

 

 

 

 

Dinsdag 21 december

 

 

 

-

Ontmoetingswinkel De Romein open van 13.00-16.00 uur

 

 

Woensdag 22 december

 

 

 

Donderdag 23 december

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

Vrijdag 24 december

 

-

Ontmoetingswinkel De Romein open van 13.00-16.00 uur

 

 

Zaterdag 25 december

 

-

.

 

 

Zondag 26 december

 

-

 

 

 

 

Save the date!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

 

 

 

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.

 

terug