ma 21 januari 2019

Sint Jan praat door over Alzheimer

Locatie: 
 Sint Jan, Vrijthof Maastricht
Tijdstip: 
 20.00 uur

Alzheimer:
nieuwe inzichten uit de onderzoekspraktijk


Door de toenemende levensverwachting, neemt ook de angst voor dementie sterk toe.
Marcel Olde Rikkert bespreekt in deze lezing de stand van zaken in diagnostiek, preventie en behandeling op het gebied van Alzheimer. Olde Rikkert doet dat vanuit zijn missie om de zorg voor Alzheimerpatiënten doelmatiger en meer op de individuele persoon te richten, met meer oog voor het welzijn van de patiënt. Tijdens zijn lezing gaat hij in op vragen zoals: wat is tijdige diagnostiek? Hoe kunt u voordeel halen uit de wetenschap dat het aantal gevallen van dementie de laatste dertig jaar met 30-40% gedaald is? Genezing van dementie is op korte termijn niet te verwachten, maar we staan allerminst met lege handen!

Sint Jan praat door
Op 21 januari om 20.00 uur kunt u in de Sint Janskerk met elkaar in gesprek over Alzheimer. Binnenlopen vanaf 19.30 uur
Gratis entree   inclusief koffie/thee
 

terug