Kernraad Vaals - Gulpen Kernraad Vaals - Gulpen

Sinds herfst 2014 bestaan er in de kern Vaals-Gulpen vijf taakgroepen:

  • omzien (pastoraat),
  • ondersteunen (diaconaat),
  • vieren (erediensten en bijzondere vieringen),
  • in gesprek (kindernevendienst, geloofsopvoeding, vorming & toerusting) en
  • zichtbaar (PR, communicatie, contacten)

Daarbij zijn ‘omzien’ en ‘vieren’ taakgroepen die specifiek per kern opgezet zijn en de eigenheid van de kern uitmaken. ‘Ondersteunen’, ‘In gesprek’ en ‘zichtbaar’ zijn taakvelden die zowel in de kern als gemeentebreed worden opgezet.

Het idee van dit model is dat per taakgroep (zo mogelijk per kern) een kerkenraadslid aanspreekpunt is voor alle vrijwilligers binnen die taakgroep, de activiteiten vanuit deze taakgroep aanstuurt en er voor zorgt dat er op zijn of haar taakveld een link is tussen (de gemeenteleden in) de eigen kern en de vertegenwoordiging van de andere kernen in de Kerkenraad.

Binnen kern Vaals-Gulpen is de bezetting als volgt:

omzien – ouderling Ria Smit, 
ondersteunen – ouderling Martine Bakker,
vieren – ds Harrie de Reus, 
in gesprek – Dick Knol,
zichtbaar – Arie Koster

De kernraad Vaals-Gulpen bestaat uit de vijf coördinatoren van deze taakvelden. De voorzitter is: Harrie de Reus, predikant, 0620280345 of  0438525225 (

Een aantal keer per jaar zal een kernberaad worden georganiseerd (na de viering van 12.00 tot 13.00 uur of op een doordeweekse avond). Daar zullen bijzondere onderwerpen die de kern of de gehele gemeente aangaan of bijzondere wijzingen met gemeenteleden worden gedeeld en besproken. Op deze manier wil de kernraad ruimte te geven voor betrokkenheid van de gemeenteleden in de kern.

Het eerstvolgende kernberaad is in de Oude Pastorie te Vaals op woensdag 9 november 2016.
 

terug