De Diaconie steunen met belastingvoordeel De Diaconie steunen met belastingvoordeel
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland steunen met belastingvoordeel

Wilt u onze Diaconie voor langere tijd financieel steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan! Als u ten minste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in bijgevoegde schenkingsovereenkomst, dan is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting, omdat onze Diaconie is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordeel voor u en voor ons
Onze Diaconie steunen met een periodieke gift is (fiscaal) voordelig voor u. Voor ons geeft een vaste bijdrage meerdere jaren achtereen meer zekerheid over de inkomsten op langere termijn. En dat is weer heel belangrijk om ons diaconale werk te kunnen blijven steunen en om daar goede plannen en een begroting voor te maken.

Hier kun u het formulier voor een periodieke gift downloaden.

Steunt u ons?
 
terug