Correctie brief Actie Kerkbalans 2019 Correctie brief Actie Kerkbalans 2019

Er is een hinderlijke fout geslopen in het toezeggingsformulier dat u is toegegaan met de Aktie Kerkbalans brief. In het toezeggingsformulier wordt gesproken over 2018. Dat moet natuurlijk zijn: 2019. U kunt het formulier invullen en opsturen, zoals u het heeft ontvangen: wij zorgen er in onze administratie voor dat alles goed wordt ingeboekt.
Er was ook nog een vraag over het adres op de retourenvellope, nl. Bennekom. Dit adres is zeker juist!! En is hetzelfde adres als vorig jaar!!

Tenslotte nog een woord over incasso: de Nederlandse overheid stelt dat incasso's elk jaar moeten worden vernieuwd! Wij zijn vorig jaar begonnen deze regel toe te passen, dus ook dit jaar geldt: iedereen die een incasso wil afgeven, of deze incasso nu wel of niet ook al vorig jaar was ingesteld, dient opnieuw het toezeggingsformulier op de daartoe geeigende wijze in te vullen en op te sturen aan het adres in ..... Bennekom!!

Wij danken u voor uw medewerking en natuurlijk ook voor uw bijdrage.

Groet,
Henk van Gelderen

terug