ma 24 juni 2019

Samen Schriftlezen

Locatie: 
 Oude Pastorie, Vaals
Tijdstip: 
 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur.

Het komt er weinig meer van, of misschien zelfs nooit: Een stukje uit de Bijbel lezen en daar eens in alle rust over nadenken. Dat is jammer, vooral ook omdat we daarmee een rijke en inspirerende ervaring missen.
In de afgelopen jaren lazen we met een groep van ongeveer 10 mensen van verschillende pluimage zo eens in de zes weken samen uit de Schrift. Het waren goede en inspirerende avonden en er is dan ook alle reden om daar ook in het komende seizoen mee door te gaan. 
Tijdens de bijeenkomst lezen we samen een bijbelgedeelte en gaan op zoek naar wat er bedoeld wordt. En dat is - ook bij bekende verhalen - vaak veel meer dan U zo op het eerste gezicht zou denken.
Na de pauze lezen we hetzelfde gedeelte nog een keer en gaan na wat de tekst ons persoonlijk zeggen wil.
Als U mee wilt doen: U bent van harte welkom. Meldt U zich dan aan bij Dick Knol of bij ds. Harrie de Reus. Bij hen kunt U ook verdere informatie verkrijgen. Eventuele vervoersproblemen worden opgelost. Het beloven weer bijzondere en inspirerende avonden te worden.
Wanneer:  maandag 24 september, 29 oktober en 10 december 2018, 14 januari, 25 februari, 8 april, 20 mei en 24 juni 2019
Tijd: 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur.
Waar: Oude Pastorie, Vaals
Gespreksleiding: Ds. Harrie de Reus en Dick Knol.
Contactpersoon: Dick Knol 045 5444539 of
 

terug