Correctie brief Actie Kerkbalans 2019 Correctie brief Actie Kerkbalans 2019

Er is een hinderlijke fout geslopen in het toezeggingsformulier dat u is toegegaan met de Aktie Kerkbalans brief. In het toezeggingsformulier wordt gesproken over 2018. Dat moet natuurlijk zijn: 2019. U kunt het formulier invullen en opsturen, zoals u het heeft ontvangen: wij zorgen er in onze administratie voor dat alles goed wordt ingeboekt.
Er was ook nog een vraag over het adres op de retourenvellope, nl. Bennekom. Dit adres is zeker juist!! En is hetzelfde adres als vorig jaar!!

Tenslotte nog een woord over incasso: de Nederlandse overheid stelt dat incasso's elk jaar moeten worden vernieuwd! Wij zijn vorig jaar begonnen deze regel toe te passen, dus ook dit jaar geldt: iedereen die een incasso wil afgeven, of deze incasso nu wel of niet ook al vorig jaar was ingesteld, dient opnieuw het toezeggingsformulier op de daartoe geeigende wijze in te vullen en op te sturen aan het adres in ..... Bennekom!!

Wij danken u voor uw medewerking en natuurlijk ook voor uw bijdrage.

Groet,
Henk van Gelderen

 
Standpunt PGMH over de Nashville Verklaring Standpunt PGMH over de Nashville Verklaring

Standpuntbepaling
De Protestantse Gemeente Maasheuvelland, lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met kerkgebouwen in Maastricht, Valkenburg, Gulpen en Vaals, neemt nadrukkelijk afstand van de door een groep orthodoxe protestantse predikanten ondertekende Amerikaanse ‘Nashville Verklaring’ over huwelijk en seksualiteit. In 14 artikelen wordt het huwelijk hierin op grond van een interpretatie van de Bijbel omschreven als een ‘levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’ en worden homoseksuele relaties en transgenderisme (LHBTI) afgewezen.
Wij menen dat deze verklaring geen recht doet aan de kern waar het in het evangelie om gaat: de liefde van Christus voor de mens. De verklaring doet daarmee onrecht aan de mensen van wie de ondertekenaars de levensvorm afwijzen.

Maastricht, 7 januari 2019

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

Cor Spreeuwenberg, praeses

Contactadres: Bombeydaal 16, 6228GT Maastricht
Telefoon: 043-3560390
mobiel: 06-57946533
mail: 
 

 
Welkom in Zuid-Limburg!

Welkom in Zuid-Limburg!

De Zuid-Limburgse protestantse gemeente Maas-Heuvelland (PKN) heeft kerken in Maastricht, Vaals, Gulpen en Valkenburg. Wij zijn een actieve, laagdremelige en gastvrije gemeente zijn die in openheid met anderen samen leeft, samen deelt en samen gelooft, in navolging van Jezus Christus.
Hierdoor vertrouwen wij ons toe aan God. Geïnsprireerd door zijn Geest zijn wij betrokken bij mens en wereld.

U bent van harte welkom in onze erediensten of bij een van onze vele activiteiten.

Kijkt u rustig rond op deze website, waar wij een beeld van wie wij zijn proberen te geven.

 
Overzicht kerkdiensten in Maastricht en Heuvelland Overzicht kerkdiensten in Maastricht en Heuvelland

Kijk op de pagina Agenda voor een overzicht van kerkdiensten en activiteiten.
Tevens vind u hier een overzicht van de kerkdiensten rond de Kerstperiode 2018.

 
Activiteitenprogramma Activiteitenprogramma

Het activiteitenprogramma van het seizoen 2018/2019 is van start gegaan. Met een breed aanbod van activiteiten: van bijbelkring en gesprekskringen, tot literaire activiteiten, filmavonden, gesprek bij theatervoorstellingen en  activiteiten met een sociaal-maatschappelijk karakter. Een afwisselend programma met voor elk wat wils.
Het boekje is verkrijgbaar in de kerken of als pdf-bestand hier te bekijken.
De activiteiten zijn ook in de agenda opgenomen.
Alle activiteiten staan open voor iedereen. Weet u welkom!

 
Verhuur van onze kerken Verhuur van onze kerken

Wilt u een concert organiseren?
Wij organiseren trouw- en uitvaartdiensten en wij verhuren onze kerken ook voor concerten, lezingen, tentoonstellingen en diverse sociale activiteiten.